Sưu tập hiện vật đất nung Ngô Xá thế kỷ XI - XII 17/06/2019


Sưu tập hiện vật đất nung sưu tầm và khai quật tại núi Ngô Xá, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, nơi từng có bảo tháp Chương Sơn thời Lý thế kỷ XI - XII, gọi tắt là sưu tập hiện vật đất nung Ngô Xá thế kỷ XI - XII hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Nam Định, gồm 79 hiện vật có niên đại thế kỷ XI - XII.
Các hiện vật trong sưu tập hiện vật đất nung Ngô Xá phong phú về loại hình như: gạch (gạch chạm rồng, gạch chạm sóng nước, gạch gắn mô hình tháp…); ngói (ngói ống, ngói đầu đao…) và các vật liệu trang trí kiến trúc (tượng uyên ương, lá đề, đầu phượng, đầu rồng…). Đặc biệt nhóm gạch có in minh văn “Lý gia đệ tứ đế Long Phù Nguyên Hóa ngũ niên tạo” (tức năm 1105) thời vua Lý Nhân Tông. Theo tư liệu lịch sử tháp Chương Sơn  được khởi công xây dựng năm 1108, sau 9 năm thì hoàn thành (1117).
Sưu tập hiện vật đất nung Ngô Xá tuy có số lượng không lớn nhưng là nguồn sử liệu đặc biệt quan trọng, có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, góp phần nghiên cứu về tháp Chương Sơn nói riêng và lịch sử, văn hóa của dân tộc ta thời Lý nói chung.

                                                                                                                                         Tổng hợp, biên tập
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Một số hình ảnh về sưu tập hiện vật đất nung Ngô Xá thế kỷ XI - XII tại Bảo tàng Nam Định:


Một số hiện vật đất nung Ngô xá trưng bày tại Bảo tàng Nam Định


Gạch trang trí hình rồng và tháp


 

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập