Sưu tập hiện vật tiền đồng cổ 23/06/2021


Sưu tập hiện vật tiền đồng cổ lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định với 120 hiện vật (số lượng: 601 đồng tiền) được sưu tầm chủ yếu tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và cuộc khai quật khảo cổ Bãi Hạ Lan, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, gồm có 62 loại tiền, phân thành 3 nhóm chính: Tiền có niên hiệu Việt Nam (gồm 15 loại tiền, niên đại từ thời Trần đến thời Nguyễn); Tiền có niên hiệu Trung Quốc (gồm 40 loại tiền của các thời kỳ khác nhau: thời Đường, thời Tiền Thục, thời Tống, thời Liêu, thời Nguyên, thời Minh và thời Thanh) và Tiền trùng niên hiệu Việt Nam – Trung Quốc (gồm có 7 loại như: Tiền “Minh Đạo Nguyên bảo”, Tiền “Đại Định thông bảo”, Tiền “Trị Bình nguyên bảo”,…).
Sưu tập tiền đồng cổ là một sưu tập hiện vật độc đáo, bởi nó phong phú về loại hình và mang nhiều giá trị lịch sử, văn hoá và khoa học. Trên mặt của đồng tiền cung cấp các thông tin về niên đại, thời gian đúc tiền, địa điểm sản xuất, mục đích sử dụng,… Đây là những dấu hiệu đặc trưng để giúp chúng ta có thể phân biệt tiền kim loại của từng triều đại và phần nào phản ánh giá trị sử dụng, tính năng lưu động, trao đổi các loại tiền qua mỗi giai đoạn lịch sử. Đặc biệt với sự có mặt của nhiều loại tiền Trung Quốc cho thấy sự giao lưu văn hoá, kinh tế, thương mại khá phát triển giữa hai quốc gia Việt Nam – Trung Quốc trong lịch sử. Đồng thời, sưu tập hiện vật này cũng là nguồn sử liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ về mảnh đất Nam Định trong chiều dài lịch sử của dân tộc - từng là trung tâm kinh tế, nơi giao lưu buôn bán sầm uất của đất nước ta qua nhiều thời kỳ.

Tổng hợp, Biên tập
Phạm Kim Yến
Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục

Một số hình ảnh về sưu tập hiện vật tiền đồng cổ:
- Tiền niên hiệu Việt Nam:

- Tiền niên hiệu Trung Quốc:

- Tiền trùng niên hiệu Việt Nam - Trung Quốc:
 

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập