Liên hệ:

+ Phòng Hành chính: 0228 3849293
+ Tổ Hướng dẫn tham quan: 0979286825
Mail: baotangtinhnamdinh@gmail.com

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập