Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 17/06/2021


Hưởng ứng lời kêu gọi phát động cả nước chung sức sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định. Ban chấp hành Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định đã có thư kêu gọi, vận động các hội viên của Hội phát huy truyền thống yêu nước, bằng tình cảm, trách nhiệm, tùy theo điều kiện khả năng, tích cực tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ông Nguyễn Văn Thư, Chủ tịch Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”  tỉnh Nam Định thay mặt Hội trao số tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định
 
Sau một thời gian vận động, đã có 4 tập thể và 13 cá nhân của Hội đóng góp với tổng số tiền là 74.400.000 đồng. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định đã tổ chức trao số tiền này cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của Hội để góp phần cùng với tỉnh Nam Định và cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân, ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 
Nguyễn Thị Đông
Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dụcGiờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập