Hội đồng Khoa học Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị thông qua Hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa đề nghị xếp hạng cấp tỉnh, đợt II năm 2022 01/12/2022


Ngày 25/11/2022, Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị thông qua Hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa đề nghị xếp hạng cấp tỉnh, đợt II năm 2022.

Tham dự Hội nghị có 8/11 thành viên trong Hội đồng khoa học cùng các thành viên tham gia xây dựng Hồ sơ khoa học di tích.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thư - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Nam Định nêu mục đích, yêu cầu, thống nhất phương pháp, cách thức tiến hành thông qua Hồ sơ khoa học di tích; Đồng chí Phạm Văn Huyên - Phó Giám đốc phụ trách phòng Nghiệp vụ Di tích báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, xây dựng, thành phần Hồ sơ khoa học của các di tích; Các chủ nhiệm đề tài báo cáo giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ, kết hợp với trình chiếu hình ảnh của 12 di tích được thông qua, bao gồm:

1. Từ đường họ Doãn, xã Giao An, huyện Giao Thủy;

2. Đình Thị, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực;

3.Từ đường chi họ Nguyễn Mậu, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh;

4. Từ đường họ Phan, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh;

5. Từ đường họ Phạm, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh;

6. Từ đường họ Nguyễn, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh;

7. Từ đường họ Đỗ, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản;

8. Đình làng Kĩa, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản;

9. Từ đường họ Vũ Đông, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản;

10. Từ đường Tiến sĩ Nguyễn Văn Tính, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản;

11. Đền làng Trà Lũ Đông, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường;

12. Từ đường họ Nguyễn, xã Yên Lương, huyện Ý Yên.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo, các thành viên trong Hội đồng khoa học tiến hành thảo luận, đánh giá và đóng góp ý kiến. Đồng chí Nguyễn Văn Thư - Chủ tịch Hội đồng tổng hợp, kết luận: Hồ sơ các di tích được thông qua là những di tích tiêu biểu, có giá trị, thờ phụng các nhân vật lịch sử, nhà khoa bảng, các vị tổ lập làng đóng góp nhiều công lao, gắn liền với lịch sử mảnh đất, con người Nam Định; chứa đựng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú; thuộc hai loại hình Lịch sử; Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật, đủ tiêu chí đề nghị xếp hạng cấp tỉnh. Các Hồ sơ đảm bảo tính pháp lý và khoa học, được các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tỷ mỉ, công phu, thể hiện rõ ràng, mạch lạc, làm nổi bật những giá trị đặc trưng cơ bản của từng di tích.

100% các thành viên trong Hội đồng nhất trí thông qua Hồ sơ khoa học 12 di tích nêu trên đủ tiêu chí xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vời 2 loại hình: Lịch sử; Lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

Lê Quỳnh Nga
Phòng Nghiệp vụ Di tích

 


 

 

Toàn cảnh Hội nghị thông qua Hồ sơ khoa học Di tích đề nghị xếp hạng

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập