Hội đồng Khoa học Bảo tàng tỉnh Nam Định thông qua Hồ sơ khoa học Di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh đợt I năm 2022 01/12/2022


Ngày 06/7/2022, Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị thông qua Hồ sơ khoa học các di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh (đợt I năm 2022). Tham dự Hội nghị có 11 thành viên Hội đồng khoa học cùng các thành viên tham gia xây dựng Hồ sơ di tích.


Toàn cảnh Hội nghị thẩm định Hồ sơ khoa học Di tích đề nghị xếp hạng

Đồng chí Nguyễn Văn Thư - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học nêu mục đích, yêu cầu; thống nhất phương pháp, cách thức tiến hành góp ý hoàn thiện Hồ sơ khoa học di tích. Đồng chí Phạm Văn Huyên - Phó Giám đốc phụ trách phòng Nghiệp vụ Di tích báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, xây dựng, thành phần của Hồ sơ khoa học 08 di tích được thẩm định, bao gồm: Đền Tây, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực; Từ đường Tiến sĩ Ngô Bật Lượng, xã Nam Dương, huyện Nam Trực; Từ đường Tiến sĩ Ngô Thế Vinh, xã Nam Dương, huyện Nam Trực; Đền Thông Khê, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản; Đình, đền, chùa, phủ thôn Tiền, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản; Từ đường họ Mai, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường; Từ đường họ Nguyễn, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường; Từ đường họ Lê, xã Yên Trung, huyện Ý Yên.


 
Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ, kết hợp với trình chiếu hình ảnh của 08 di tích, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá giá trị của từng di tích. Đồng chí Nguyễn Văn Thư - Chủ tịch Hội đồng tổng hợp, kết luận: Hồ sơ các di tích được thẩm định là những di tích tiêu biểu, có giá trị lịch sử, thờ phụng các nhân vật lịch sử, nhà khoa bảng, các vị tổ khai hoang mở đất đóng góp nhiều công lao, gắn liền với lịch sử mảnh đất, con người Nam Định. Di tích chứa đựng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú; đều thuộc loại hình Lịch sử, đủ tiêu chí đề nghị xếp hạng cấp tỉnh. Các Hồ sơ đảm bảo tính khoa học, được các chủ nhiệm đề tài tổ chức nghiên cứu tỉ mỉ, công phu, thể hiện rõ ràng, mạch lạc, làm nổi bật những giá trị đặc trưng cơ bản của từng di tích. Một số di tích cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Sở VHTT&DL trình Hội đồng Khoa học xét duyệt, xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị xét duyệt trong thời gian tới.
Trần Việt Anh
Trưởng phòng Nghiệp vụ Di tích

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập