Khai mạc triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định 20/08/2019


Căn cứ Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 23/5/2019 của Tỉnh ủy Nam Định; Kế hoạch số 509/KH-SVHTTDL ngày 10/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), Bảo tàng tỉnh tổ chức thực hiện trưng bày triển lãm: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định”. Ngày 16/8/2019 triển lãm đã được khai mạc, mở cửa phục vụ cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách.
Thông qua các tài liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày tại triển lãm góp phần tuyên truyền tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển lãm giành một không gian trang trọng để giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng qua 5 lần Bác về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, qua đó giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn tình cảm và sự quan tâm của Bác, đồng thời cũng nêu bật những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện những di huấn của Người trong quá trình  phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, trong phát triển công nghiệp Dệt may.
Nội dung trưng bày triển lãm được cấu trúc thành 3 chủ đề:

Chủ đề thứ nhất: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử đặc biệt, chứa đựng muôn vàn tình thân yêu của Người đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, kết tinh những giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại, trong đó nổi bật là những suy nghĩ trăn trở của Người về con đường và tương lai của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi công bố, Di chúc của Người đã trở thành những định hướng chiến lược của cách mạng Việt
Nam. 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi theo di huấn của Người: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế; phấn đấu thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Người là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”.
Triển lãm lựa chọn những tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, nổi bật để thể hiện, góp phần tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy những thành quả đã đạt được trong 50 năm qua, ra sức thi đua, vượt mọi khó khăn thử thách tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chủ đề thứ hai: Sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh
Nam Định (Giới thiệu 5 lần Bác về thăm và làm việc tại Nam Định)
Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở miền Bắc, Nam Định vinh dự 5 lần được đón Bác về thăm và làm việc. Người đã để lại những lời di huấn cùng sự quan tâm và tình cảm sâu sắc đối với Đảng bộ và nhân dân
Nam Định. Đặc biệt, trong lần thứ 5 về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ngày 21/5/1963, Bác đã đến tại địa điểm Bảo tàng tỉnh hiện nay xem triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh và ghi sổ vàng truyền thống: “Tiếp tục truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. 50 năm qua, Nam Định làm theo lời Bác đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là những kết quả trong xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp Dệt may hiện nay.
Chủ đề thứ ba:
Nam Định làm theo lời Bác (Tập trung vào những thành tựu, kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp Dệt may ở Nam Định).
Năm 2015, huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là 1 trong 4 huyện trên toàn quốc được Trung ương lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững”. Năm 2017 có 4 huyện tiếp theo đạt chuẩn nông thôn mới là: Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường. Năm 2018, 2 huyện: Vụ Bản, Ý Yên và thành phố Nam Định được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện Mỹ Lộc, Nam Trực cũng về đích nông thôn mới. Như vậy theo đúng lộ trình mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra, Nam Định phấn đấu về đích nông thôn mới trước ngày 01/7/2019. Tỉnh
Nam Định được Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Từ xa xưa, Nam Định đã nổi tiếng với nghề dệt truyền thống, đó cũng là thế mạnh của vùng và hiện nay Dệt may được coi là ngành sản xuất trọng điểm của tỉnh. Hiện tại, cả tỉnh có 9 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp, trong đó đa số là các doanh nghiệp thuộc ngành dệt, may với số lao động trên 80 nghìn người. Các công ty tiêu biểu như: Công ty Cổ phần may Sông Hồng, Công ty Cổ phần may Nam Hà, Công ty Cổ phần may Nam Định, Công ty Cổ phần may Sơn Nam, Công ty TNHH YoungOne.… Trong đó, đóng góp lớn nhất là Tổng công ty Cổ phần Dệt may
Nam Định - cái nôi của ngành Dệt may Việt Nam. Định hướng phát triển ngành Dệt may Nam Định, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 chỉ rõ: “... Xây dựng Nam Định từng bước trở thành trung tâm Dệt may lớn của nhà nước”. 
Triển lãm mở cửa phục vụ cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách từ ngày 18/8/2019. 

Tổ Hướng dẫn tham quan

Một số hình ảnh khai mạc triển lãm:
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định và đại biểu dự khai mạc, tham quan triển lãm:

- Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nam Định dàn dựng và biểu diễn:
 

Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập