Bảo tàng tỉnh Nam Định tiếp nhận tài liệu, hiện vật của bà Trần Thị Phương Nhung - giáo viên trường Tiểu học Trần Nhân Tông, TP. Nam Định. 30/06/2024


Chiều ngày 28/6/2024, Bảo tàng Nam Định tiếp nhận tài liệu, hiện vật của bà Trần Thị Phương Nhung, giáo viên trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định hiến tặng. Trong số các tài liệu, hiện vật có ba tờ báo gồm hai tờ báo Nhân Dân và một tờ báo Nam Hà. Báo Nhân Dân số 5626 ra ngày 10/9/1969 trích lời Di chúc và đưa nội dung Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư thứ nhất đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Nam Hà số 674 ra ngày 9/9/1969 đưa tin nội dung lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Báo Nhân Dân số 8093 ra ngày 4/7/1976 đưa tin về cuộc Tổng tuyển cử ngày 25/4/1976 là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau khi đất nước thống nhất, đã tạo ra khí thế, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; phản ánh ý chí, nguyện vọng, độc lập, thống nhất của cả dân tộc Việt Nam sau 30 năm chiến tranh gian khổ; đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính liên tục của Nhà nước cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo; đồng thời mở ra thời kỳ mới của sự phát triển đất nước và dân tộc Việt Nam.
Theo lời bà Nhung đây là những hiện vật của ông Trần Văn Quý sinh năm 1909 (ông nội bà Nhung), nguyên là cán bộ của Nhà máy Liên hiệp Dệt Nam Định. Khi còn công tác, cụ Quý có thói quen cập nhật thông tin thời sự trong nước, quốc tế và sưu tầm các số báo có sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố làm kỷ niệm.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố Nam Định (01/7/1954 - 01/7/2024), bà Nhung đã hiến tặng các tài liệu, hiện vật này cho Bảo tàng Nam Định bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị. Những tài liệu hiện vật này không chỉ có ý nghĩa cung cấp thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn làm phong phú kho hiện vật Bảo tàng, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa các hoạt động của Bảo tàng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quê hương, dân tộc.

Phòng Nghiên cứu - sưu tầm
Trần Thị Ngọc Thủy


Đồng chí Hoàng Văn Cương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh tiếp nhận hiện vật của bà Trần Thị Phương Nhung hiến tặng, ngày 28/6/2024

 

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập