Bảo tàng tỉnh Nam Định tiếp nhận tài liệu tổng hợp kết quả cuộc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tại tỉnh Nam Hà, giai đoạn 1965-1972 29/04/2022


Ngày 28/4/2022, tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, đại tá Nguyễn Xuân Bê, nguyên Trưởng ban tác chiến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Hà (địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu) đã hiến tặng tài liệu tổng hợp kết quả chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tại tỉnh Nam Hà giai đoạn 1965-1972. Theo lời kể của đại tá Nguyễn Xuân Bê, cuốn sổ ghi chép này được gia đình ông Mai Quý (quê Ninh Bình) trao tặng cho ông vào năm 2013. Trong giai đoạn 1976 - 1980, ông Mai Quý công tác trong ban viết lịch sử quân sự tỉnh Hà Nam Ninh. Trong quá trình biên soạn lịch sử quân sự tỉnh Hà Nam Ninh, ông Mai Quý đã tập hợp các số liệu báo cáo và tổng hợp ghi chép vào cuốn sổ này. Khi đối chiếu các số liệu trong sổ ghi chép, đại tá Nguyễn Xuân Bê nhận thấy cơ bản có sự trùng khớp với kết quả thống kê mà ông từng ghi chép về cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tại tỉnh Nam Hà giai đoạn 1965-1972.


Đ/c Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định tiếp nhận cuốn sổ tài liệu từ đại tá Nguyễn Xuân Bê – nguyên Trưởng ban tác chiến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Hà, giai đoạn 1965-1972

Sổ tài liệu ghi chép nhiều nội dung: Hoạt động của máy bay không quân và hải quân Mỹ trong chiến tranh phá hoại; Số lượng bom đạn địch bắn phá các loại mục tiêu ở Nam Hà; Các loại vũ khí quân dân Nam Hà sử dụng; Thành tích bắn rơi máy bay, bắt giặc lái và bắn chìm tàu chiến; Tổn thất của quân dân Nam Hà (con người, tài sản, công, nông, lâm nghiệp)…


Đại tá Nguyễn Xuân Bê - nguyên Trưởng ban tác chiến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Hà, giai đoạn 1965-1972 ký biên bản giao nhận tài liệu hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Nam Định

Có thể nói, đây là một trong những tài liệu tổng hợp tương đối đầy đủ các số liệu liên quan đến cuộc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tại tỉnh Nam Hà giai đoạn 1965-1972. Trên cơ sở các số liệu công tác và các nguồn tài liệu, trong đó có cuốn sổ ghi chép này, đại tá Nguyễn Xuân Bê đã dày công tập hợp xây dựng 02 bản đồ: “Hệ thống phòng không tỉnh Nam Định trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (5/1965-12/1972)” và “Thế trận phòng không bảo vệ TP.Nam Định trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 -1972)”. Tất cả các tài liệu hiện vật trên được đại tá Nguyễn Xuân Bê hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Nam Định lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị.

Nguyễn Xuân Cao
Trưởng phòng Nghiên cứu Sưu tầm

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập