Kết quả sưu tầm tài liệu, hiện vật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Nam Định 10/08/2021


Sưu tầm tài liệu, hiện vật là một trong những khâu công tác được Bảo tàng tỉnh Nam Định thường xuyên quan tâm, nhằm kịp thời thu thập, lưu giữ bổ sung các sự kiện chính trị, xã hội mang tính lịch sử của đất nước nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng.
Làn sóng dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Nam Định đã thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của tỉnh, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả.
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, với chức năng nhiệm vụ được phân công, phòng Nghiên cứu - Sưu tầm đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức sưu tầm các tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Kết quả bước đầu sưu tầm được 74 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tập trung sưu tầm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid 19, Sở Y tế tỉnh Nam Định và các hiện vật liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid - 19, trong đó có 52 tài liệu, 04 hiện vật, 18 hình ảnh.  Các hiện vật, tài liệu sưu tầm đã phản ánh tương đối đầy đủ các nội dung, hoạt động chuyên môn phòng chống dịch, từ công tác chỉ đạo, tuyên truyền đến các hoạt động phòng chống dịch. Các tài liệu, hiện vật đều có hồ sơ pháp lý và hồ sơ khoa học đầy đủ, đáp ứng các tiêu chí hiện vật bảo tàng.
Việc sưu tầm các hiện vật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Nam Định sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. 
Trần Quang Minh
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

Một số hình ảnh sưu tầm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại tỉnh Nam Định:

Đ/c Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Nam Định kiểm tra hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử Real-time PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, ngày 04/4/2020. (Ảnh: Vũ Văn Trình - Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nam Định)


Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định cùng đoàn công tác kiểm tra công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định, Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, ngày 02/02/2021. (Ảnh: Nguyễn Dũng - Báo Nam Định)


Các lực lượng chức năng kiểm tra đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch Quốc lộ 21A, đoạn đi vào thành phố Nam Định, tháng 3/2020. (Ảnh: Vũ Văn Trình - Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nam Định)Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập