Đoàn đại biểu Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nam Định tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng 08/07/2020


Thực hiện Kế hoạch số 117-KT/TĐTN-TTNTH ngày 20/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nam Định lần thứ X - năm 2020”, ngày 05/07/2020 tại Bảo tàng tỉnh, Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM tỉnh Nam Định phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức hoạt động giáo dục cho đoàn viên thanh niên và học sinh dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nam Định. Tham dự có 150 đoàn viên, học sinh của 10 huyện, thành phố và 20 cán bộ phụ trách các Sở Đoàn. Trong chương trình đoàn đã tham quan trưng bày lịch sử xã hội tỉnh Nam Định, xem trình diễn múa rối nước, được trải nghiệm điều khiển con rối.
Hoạt động trên nhằm giúp học sinh hiểu thêm về giá trị các di sản văn hóa của quê hương cũng như giáo dục về lịch sử, thuyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước cho mỗi đoàn viên, học sinh tỉnh Nam Định, từ đó góp phần nâng cao ý thức học tập, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đoàn Thị Đào
Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

Một số hình ảnh Đoàn đại biểu Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nam Định tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng:

- Đoàn Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nam Định tham quan trưng bày tại Bảo tàng

- Đoàn Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nam Định xem trình diễn múa rối nước và trải nghiệm điều khiển con rối tại Bảo tàng 

 

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập