Trưng bày chuyên đề: “Những Kỷ vật đi cùng năm tháng” 23/05/2019


Phần trưng bày giới thiệu các Kỷ vật kháng chiến và Kỷ vật thời kỳ Bao cấp của Bảo tàng tỉnh Nam Định và Bảo tàng Kỷ vật Chiến tranh hiến tặng năm 2017. Các chủ đề trưng bày gồm:
1. Những Kỷ vật kháng chiến (giai đoạn 1945 - 1975)
2. Những Kỷ vật thời kỳ Bao cấp (giai đoạn 1976 - 1986)
3. Tôn vinh Bảo tàng Kỷ vật Chiến tranh (2007- 2017)
Thông qua tài liệu, hiện vật trưng bày nhằm tái hiện một phần về cuộc sống, chiến đấu của người lính, bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đồng thời giới thiệu về đời sống sinh hoạt của người dân thời kỳ bao cấp. Qua đó để thế hệ hôm nay hiểu thêm về một thời hào hùng những đầy bi tráng của dân tộc Việt Nam, sự gian lao, mất mát, hy sinh nhưng cũng đầy nghị lực, tinh thần lạc quan của cả dân tộc trong hai cuộc kháng chiến và thời kỳ đầu hàn gắn viết thương chiến tranh, xây dựng đất nước. Từ đó, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tôn vinh và tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay tiếp bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập