Trưng bày chuyên đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định” 17/03/2020


Triển lãm giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày góp phần tuyên truyền tiếp tục khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, triển lãm giành một không gian trang trọng để giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng qua 5 lần Bác về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, qua đó giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn tình cảm và sự quan tâm của Bác, đồng thời cũng nêu bật những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện những di huấn của Người trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những kết quả trong xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp Dệt may.
Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề:
Chủ đề thứ nhất: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Chủ đề thứ hai: Sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định
Chủ đề thứ ba: Nam Định làm theo lời Bác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập