Nam Định thời kỳ chống Bắc thuộc (Thế kỷ 1 - thế kỷ 10) 23/05/2019


Nét bao trùm lịch sử thời kỳ Bắc thuộc trên mảnh đất Nam Định là những cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ và âm mưu đồng hoá của phong kiến ngoại bang. Dấu vết của thời kỳ oanh liệt này còn lưu lại trong tâm thức của người dân cùng hàng chục di tích thờ phụng các nhân vật tham gia khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục chống lại chính quyền đô hộ phương Bắc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phần trưng bày thời kỳ này giới thiệu một số hiện vật kiểu Hán, Đường phát hiện tại Nam Định và tấm bản đồ phân bố các di tích liên quan đến tướng thời Hai Bà Trưng ở Nam Định. 


Phần trưng bày thời kỳ chống Bắc thuộcGiờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập