Trưng bày ngoại thất Bảo tàng tỉnh Nam Định 20/05/2019


- Trưng bày các tác phẩm điêu khắc đá phản ánh nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt có niên đại thế kỷ XIII – XX.

- Trưng bày nhóm vũ khí, khí tài của quân đội tham gia chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nam Ninh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập