Hội nghị phối hợp công tác “Gắn kết hoạt động giáo dục tại bảo tàng và di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp du lịch” 05/04/2019


Nhằm đánh giá kết quả 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tại bảo tàng và di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp du lịch; thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bảo tàng gắn với phát triển du lịch” (Ban hành kèm theo Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngày 04/4/2019 tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo và Hiệp Hội du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị: “Gắn kết hoạt động giáo dục tại bảo tàng và di sản văn hóa với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp du lịch”. Tham dự hội nghị có hơn 50 đại biểu, trong đó có đại diện các cơ sở giáo dục, các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.


Ông Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL Nam Định phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định báo cáo kết quả hoạt động sau 5 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác giữa 2 Sở. Theo đó, đã có 293 cơ sở giáo dục với hơn 66.000 lượt học sinh tham gia các hoạt động giáo dục do bảo tàng tổ chức. Đề án Tổ chức các hoạt động giáo dục tại Bảo tàng tỉnh Nam Định đã được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, đồng bộ tới tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố và có sự lan tỏa, mở rộng tới các huyện trong tỉnh.


Học sinh tham quan trưng bày Bảo tàng tỉnh Nam Định

Học sinh xem biểu diễn múa rối nước

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp chân thành của các đại biểu, đặc biệt là các trường học, các công ty lữ hành du lịch là các đơn vị đã nhiều lần đưa học sinh, khách du lịch đến với bảo tàng. Các ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, lợi thế cần phát huy và những mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục trong công tác hướng dẫn tham quan, tổ chức các chương trình giáo dục, trải nghiệm của bảo tàng cũng như công tác kết nối lữ hành, trường học. Đánh giá cao những kết quả hoạt động giáo dục tại Bảo tàng và các di sản văn hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cho rằng hoạt động này đã góp phần cung cấp cho học sinh kiến thức về lịch sử văn hóa, về truyền thống văn hiến của quê hương Nam Định và của dân tộc giúp các em bổ sung kiến thức lý thuyết đã học ở trường, bồi dưỡng cho học sinh về truyền thống của cha ông, khơi dậy lòng tự hào của quê hương, dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Học sinh được tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm tạo hứng khởi, vui vẻ thoải mái theo phương châm “Học mà chơi, chơi mà học” góp phần không nhỏ trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nhất là môn học lịch sử, mỹ thuật. Phần lớn các cơ sở giáo dục đã tích cực, chủ động phối hợp với Bảo tàng để xây dựng kế hoạch tham quan, học tập, vui chơi đảm bảo an toàn, phù hợp với từng cấp học và lịch học tập của trường.


Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ: Về phía bảo tàng, một số nội dung trong Đề án mới thực hiện thí điểm mà chưa được triển khai sâu rộng (Tổ chức Tiết học tại bảo tàng, Thi tìm hiểu lịch sử văn hóa của địa phương Nam Định...), các dịch vụ du lịch chưa phát triển, công tác quảng bá còn hạn chế. Một số cơ sở giáo dục hợp đồng với các công ty du lịch tổ chức cho học sinh đi thành các tour du lịch với số lượng quá đông, nhiều điểm tham quan trong ngày, vì thế khi đến bảo tàng có tình trạng quá tải, học sinh mệt mỏi, hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục chưa cao. Một số công ty du lịch hợp đồng với cơ sở giáo dục đưa học sinh đến tham quan bảo tàng chưa phối hợp thống nhất trước nội dung chương trình, số lượng học sinh với bảo tàng nên bị động, việc quản lý học sinh trong thời gian tham quan tại bảo tàng cũng chưa có sự phối hợp hiệu quả.


Đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến

Các đại biểu đã thảo luận đưa ra những giải pháp nhằm gắn kết hoạt động giáo dục tại bảo tàng và di sản văn hóa với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp du lịch. Bảo tàng tỉnh và Phòng Công tác Chính trị tư tưởng tham mưu với lãnh đạo Sở VHTT&DL và Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng Giáo dục, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp dài hạn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tại Bảo tàng.
Chủ động đưa bảo tàng đến với học sinh, bảo tàng tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung có chọn lọc các hoạt động giáo dục hấp dẫn phù hợp với các đối tượng học sinh,  nhưng phải luôn hướng tới mục tiêu giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, bồi dưỡng tri thức, nhân cách góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Các cơ sở giáo dục khi tổ chức cho học sinh đến tham quan, học tập tại bảo tàng và các DSVH trên địa bàn tỉnh cần thống nhất nội dung chương trình, số lượng học sinh, thời gian…với bảo tàng cho phù hợp với các cấp học, đồng thời cần phối hợp quản lý học sinh đảm bảo trật tự, an toàn, hiệu quả; Đối với các cấp Tiểu học,THCS, THPT cần nghiên cứu phối hợp tổ chức một số tiết học lịch sử, mỹ thuật tại bảo tàng thay cho việc tổ chức tại trường.
Các công ty du lịch khi đưa đón học sinh tham gia các hoạt động giáo dục tại bảo tàng cần có sự trao đổi thống nhất nội dung chương trình để bảo đảm hiệu quả của buổi tham quan, học tập, không nên chọn bảo tàng là điểm đến cuối tuyến.
Tổ chức các hoạt động giáo dục nói chung, trong đó có đối tượng học sinh, sinh viên không chỉ là hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ của bảo tàng mà còn nhằm thiết thực thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014; Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch” (Ban hành kèm theo Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL); Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”.


Nguyễn Thị Thu Hường
Tổ Trưởng Tổ Hướng dẫn tham quan

 

Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập