Tọa đàm khoa học “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa” 04/06/2024


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Văn bản số 594/VPUBND-VP7 ngày 03/10/2023 về việc lập Hồ sơ đề cử quốc gia di sản văn hóa phi vật thể “Phở Nam Định” trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; ngày 02/6/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa” để hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ “Phở Nam Định” đề nghị Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tọa đàm khoa học có sự tham dự của các nhà quản lý, khoa học: ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; PGS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian VN; PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng DSVH QG; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;… Về phía tỉnh Nam Định có sự tham gia của đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nam Định; ông Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định; đại điện các phòng ban chuyên môn của Sở VHTT&DL; Bảo tàng tỉnh; đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Nam Định; phòng VHTT các huyện, thành phố; đại diện cộng đồng thực hành di sản và các cơ quan thông tấn báo chí tại Trung ương và địa phương.
Các ý kiến tham luận tập trung trao đổi những vấn đề về: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ẩm thực Nam Định; Nâng tầm thương hiệu Phở Nam Định; Sức sống nghề phở ở Nam Định; Ẩm thực truyền thống từ góc nhìn cộng đồng;... Nội dung tọa đàm góp phần quan trọng để Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định hoàn thiện hồ sơ “Phở Nam Định” trình cấp thẩm quyền đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Kết luận tại buổi Tọa đàm, PGS.TS Lê Hồng Lý nêu ra nhận định chung về giá trị của Phở Nam Định, sự khác biệt về văn hóa ẩm thực Nam Định nói chung và phở Nam Định nói riêng với ẩm thực các vùng miền khác. Việc nhận diện phở trong bối cảnh đương đại là cơ sở khoa học để hoàn thiện các thành phần hồ sơ “Phở Nam Định” trình Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiến tới xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trần Thị Ngọc Thủy
Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:


Toàn cảnh buổi tọa đàm


Ông Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định phát biểu tại Tọa đàm


PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng DSVH QG phát biểu tại Tọa đàm


Bà Cao Vũ Mộc Lan, đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu


 

Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập