Bảo tàng tỉnh Nam Định tham dự Hội thảo - Tập huấn do Cục Di sản Văn hóa tổ chức 24/11/2023


Ngày 21/11/2023, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội thảo - Tập huấn hướng dẫn áp dụng TCVN 13586:2022 “Kho bảo quản hiện vật Bảo tàng - Các yêu cầu”.
Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa và hơn 100 học viên là các đồng chí lãnh đạo, viên chức chuyên môn các Bảo tàng trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam; Lãnh đạo các Ban quản lý, Trung tâm bảo tồn, Khu di tích có kho bảo quản và các hoạt động bảo quản hiện vật.  
Tham gia Hội thảo - Tập huấn, Bảo tàng tỉnh Nam Định có đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc, đồng chí Trần Thị Ngà - Thủ kho hiện vật khối.
Nội dung: Ông Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa phát biểu khai mạc và thông qua chương trình làm việc. Ông Phạm Định Phong nhấn mạnh TCVN ( tiêu chuẩn Việt Nam) về kho bảo quản hiện vật được xem là bộ tiêu chuẩn đầu tiên dành cho hoạt động chuyên môn của Bảo tàng tại Việt Nam, giúp thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật kho bảo quản hiện vật Bảo tàng, từ đó nâng cao chất lượng của các hoạt động chuyên môn. Tại buổi tập huấn, nhiều tham luận từ các Bảo tàng trực thuộc Trung ương báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác áp dụng yêu cầu kỹ thuật quản lý kho hiện vật như: Tham luận: “Một số kinh nghiệm trong áp dụng yêu cầu kỹ thuật quản lý kho hiện vật tác phẩm nghệ thuật” của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; “Một số kinh nghiệm trong áp dụng yêu cầu kỹ thuật quản lý kho hiện vật chất liệu hữu cơ” của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Tham luận của Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long: “Công tác Quản lý kho bảo quản hiện vật khảo cổ học tại di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội”. Kết thúc Hội thảo, học viên được khảo sát thực tế hệ thống kho bảo quản của Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam.
Có thể nói Hội thảo - Tập huấn đợt này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các học viên cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng vào lĩnh vực kho bảo quản, góp phần nâng cao công tác quản lý, khai thác và phát huy giá trị di sản. Đồng thời đề ra những định hướng, kiến nghị, giúp Bảo tàng tỉnh Nam Định nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế Bảo tàng loại I trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam.

Trần Thị Ngà
Phòng Kiểm kê - Bảo quản


Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập