Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chúc mừng Bảo tàng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 24/11/2023


Mảnh đất Thiên Trường - Nam Định là nơi lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa đa dạng, phong phú. Các di sản văn hóa này đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục lịch sử, vun đắp niềm tự hào truyền thống tốt đẹp của dân tộc; dẫn dắt, quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Việc bảo tồn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa này không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là sự nghiệp chung của cả cộng đồng.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có 1.351 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia, 334 di tích cấp tỉnh và 928 di tích trong danh mục kiểm kê. Bảo tàng Nam Định đang lưu giữ và phát huy giá trị của gần 25.000 tài liệu, hiện vật phản ánh một cách sinh động và tương đối toàn diện về lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội của tỉnh Nam Định.


Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL cùng các đồng chí  lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng Bảo tàng nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam

Trong những năm qua, Bảo tàng tỉnh Nam Định là đơn vị luôn đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Nam Định. Nhân dịp kỉ niệm 78 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2023) ngày 23/11/2023, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã tới tặng hoa chúc mừng và động viên cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh Nam Định. Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh Nam Định đạt được trong suốt 65 năm hình thành và phát triển; đồng thời cũng tin tưởng Bảo tàng với chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển di sản văn hóa của quê hương Nam Định.

Trần Thị Ngọc Thủy
Phòng Nghiên cứu - Sưu tầmGiờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập