Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 17/01/2023


 

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2023, Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động. Hội nghị có sự tham gia đông đủ của cán bộ viên chức và người lao động trong cơ quan.
Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Thư, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh điểm lại những kết quả đã làm được trong năm 2022, triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2023. Ông Phạm Văn Huyên, Chủ tịch công đoàn cơ sở thông báo chế độ, chính sách, quyền lợi liên quan đến viên chức lao động trong cơ quan, đồng thời động viên, khuyến khích và phát động công đoàn viên thi đua sáng tạo, lập thành tích xuất sắc trong công tác. Hội nghị đã nhất trí thông qua Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước giao cho đơn vị năm 2023. Tại Hội nghị, được cấp trên ủy quyền Ban lãnh đạo cơ quan đã trao Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

 

Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm
Trần Thị Ngọc Thủy

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Ông Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở


Ông Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định trao Giấy khenGiờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập