Thông báo về việc tổ chức Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Quý Mão - 2023 và triển lãm “Dấu ấn Thành Nam” 13/01/2023


Thực hiện Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”; Công văn số 36/UBND-VP7 ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc đồng ý tổ chức thí điểm chợ Tết “Một thoáng Thành Nam”. Xuân Quý Mão - 2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tiếp tục tổ chức Chợ tết “Một thoáng Thành Nam” nhằm giới thiệu, quảng bá một số loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của Nam Định gắn với Thành Nam xưa, tạo không gian văn hóa phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và phát triển du lịch. Cùng với chợ Tết “Một thoáng Thành Nam”, triển lãm “Dấu ấn Thành Nam” do Bảo tàng tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thực hiện (khai mạc ngày 28/01/2023, tức ngày 07 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Bảo tàng là một hoạt động văn hóa chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2023) và mừng xuân mới Quý Mão - 2023.
Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” diễn ra từ ngày 27 đến 30/01/2023 (tức ngày 06 đến 09 tháng Giêng năm Quý Mão), khai mạc sáng ngày 07 tháng Giêng tại Bảo tàng tỉnh Nam Định.


Phòng Trưng bày, tuyên truyền và giáo dục

Nguyễn Thị Thu Hường

 

 

Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập