Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng Bảo tàng tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2022 25/11/2022


Di sản Văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Với ý nghĩa đó, ngày 24/02/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23/11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam” nhằm động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Nam Định - mảnh đất “địa linh nhân kiệt” là nơi bảo tồn và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của Việt Nam ở khu vực Đồng bằng sông Hồng. Trong những năm qua, Bảo tàng tỉnh Nam Định là đơn vị luôn đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022) ngày 22/11/2022, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã tới tặng hoa chúc mừng và động viên cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh Nam Định. Thay mặt lãnh đạo Sở, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh Nam Định đạt được trong thời gian qua và tin tưởng Bảo tàng sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đạt được trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương, dân tộc.

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phòng Trưng bày, tuyên truyền và giáo dụcLãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Bảo tàng tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập