Chi bộ Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 14/07/2022


Thực hiện Hướng dẫn số 03 - HD/ĐU ngày19/5/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2022 - 2025. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy Sở VHTTDL, sáng ngày 13/7/2022, Chi bộ Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở VHTTDL; đại biểu lãnh đạo Văn phòng Sở;  đồng chí Nguyễn Văn Thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ và các quần chúng ưu tú của cơ quan.
Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo chính trị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy và các tham luận góp ý bổ sung vào văn kiện trình Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở VHTTDL đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Bảo tàng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Chi bộ Bảo tàng sẽ tiếp tục phát huy thành tích để lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đại hội đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối Các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Nam Định và Đảng ủy Sở VHTTDL. Đại hội đã lựa chọn giới thiệu các đảng viên có đầy đủ uy tín, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và khả năng quy tụ để bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 05 đồng chí: Đ/c Nguyễn Văn Thư, Đ/c Trần Thị Vân Anh, Đ/c Hoàng Văn Cương, Đ/c Phạm Văn Huyên, Đ/c Trần Xuân Kiên. Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, tín nhiệm các đồng chí trúng cử trong Ban Chi ủy để bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thư, được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ đồng chí Phạm Văn Huyên, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là những đảng viên có đủ năng lực, uy tín, phẩm chất chính trị để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được của Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.
Nguyễn Thị Đông
Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2022 – 2025


Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Bảo tàng nhiệm kỳ 2022-2025


Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở VHTTDL tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Bảo tàng nhiệm kỳ 2022 - 2025
Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Bảo tàng nhiệm kỳ 2022 – 2025


Đại diện Tổ chức Công đoàn và Chi đoàn Bảo tàng tỉnh tặng hoa chúc mừng


Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập