Bảo tàng tỉnh Nam Định trưng bày Triển lãm “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị” tại tỉnh Vĩnh Phúc 16/02/2022


Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định về việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, Bảo tàng tỉnh Nam Định phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trưng bày Triển lãm “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị” tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu giá trị của Di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu theo nội dung Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021.
Thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ là một tín ngưỡng dân gian đặc sắc, có sức sống lâu bền của người Việt. “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12/2016. Di sản này được coi là “bảo tàng sống” lưu giữ bản sắc văn hoá, lịch sử của người Việt, có sự phân bố và lan toả ở nhiều địa phương trong cả nước như Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc… Trong đó Nam Định là trung tâm, nơi khởi nguồn hội tụ và lan toả của Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ của người Việt trong tiến trình lịch sử văn hoá Việt Nam.

 
Triển lãm “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị” tại Vĩnh Phúc là một trong các hoạt động văn hóa nằm trong Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản được Việt Nam cam kết với UNESCO. Triển lãm sẽ giúp công chúng nhận diện một cách hệ thống, đúng bản chất và giá trị của Di sản, ngăn chặn sự lạm dụng làm biến tướng di sản, để “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” luôn xứng đáng là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại.
Triển lãm “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị” diễn ra từ ngày 18/2 – 25/2/2022 tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc (Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Phạm Kim Yến
Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập