Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh Nam Định thành lập Bảo tàng và Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định 03/01/2021


Thực hiện Thông báo số 47-TB/TU ngày 19/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện các Đề án hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thực hiện trong năm 2020; Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Di tích & Danh thắng và Bảo tàng thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
Ngày 31/12/2020, tại Nhà Văn hóa 3 – 2 tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh Nam Định thành lập Bảo tàng và Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định.
Tham dự Hội nghị có: Đ/c Trần Lê Đoài - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ viên chức, lao động của các đơn vị hợp nhất.
Đ/c Trần Lê Đoài thay mặt UBND tỉnh trao Quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định và tặng hoa chúc mừng đơn vị mới thành lập.Theo đó, Ban quản lý Di tích & Danh thắng tỉnh được hợp nhất với Bảo tàng tỉnh với tên cơ quan mới là Bảo tàng tỉnh Nam Định, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021, địa chỉ tại số 01 đường Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định.
Tiếp theo, đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Thể thao thành tích cao.
Ban Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh gồm 6 đồng chí: Đ/c Nguyễn Văn Thư được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc; các đồng chí Phó Giám đốc gồm: đ/c Trần Xuân Bình, đ/c Phạm Văn Huyên, đ/c Hoàng Văn Cương, đ/c Trần Xuân Kiên và đ/c Trần Thị Vân Anh. Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã động viên, khích lệ, giao nhiệm vụ cho tập thể cán bộ VCLĐ của Bảo tàng với mong muốn xây dựng một đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một thiết chế văn hóa.
Thay mặt cho cán bộ VCLĐ của Bảo tàng, đ/c Nguyễn Văn Thư phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VHTTDL và đồng thời cũng đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, các đơn vị liên quan để Bảo tàng sớm ổn định tổ chức bộ máy, bước vào hoạt động hiệu quả, góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của quê hương Nam Định./. 
Phạm Kim Yến
Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đ/c Trần Lê Đoài - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định về việc thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Di tích & Danh thắng và Bảo tàng


Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Văn Thư đảm nhận chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh


Đ/c Trần Lê Đoài - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định.
 

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập