Hội nghị tham vấn cộng đồng: Một số nội dung của Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" ở Nam Định đến năm 2030 09/03/2020


Sau khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016, thực hiện cam kết với UNESCO và chương trình hành động quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao tỉnh Nam Định xây dựng “Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở Nam Định đến năm 2030”.Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp xây dựng đề án.
Thực hiện chỉ đạo của Sở VHTTDL, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2020, tại Bảo tàng tỉnh Nam Định diễn ra Hội nghị tham vấn cộng đồng một số nội dung của “Đề án bảo vệ và phát huy giá trị Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở Nam Định đến năm 2030”. Tham dự Hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Thanh, chủ nhiệm, trưởng nhóm nghiên cứu đề án; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Bảo tàng; Trưởng phòng VHTT của các huyện, thành phố; cùng các nghệ nhân ưu tú, các ông bà thủ nhang các di tích thờ Mẫu, các đại biểu có uy tín trong lĩnh vực bảo vệ, phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.
Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Thanh trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản và nêu lên các dự án thành phần của Đề án, trong đó có những mặt tồn tại hạn chế trong công tác quản lý Di sản này, nhất là việc hiểu sai lệch những giá trị của di sản.
Đề án đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã dành nhiều thời gian nêu lên những ý kiến đầy tâm huyết và trách nhiệm để góp ý hoàn thiện Đề án. Các đại biểu đại diện cộng đồng cũng đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức cộng đồng để gắn kết chung tay bảo vệ và phát huy giá trị của di sản cũng như quyền lợi cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ di sản.
Nhóm nghiên cứu đã tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Đề án và báo cáo Sở VHTTDL trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản đã được UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

Một số hình ảnh tại Hội nghị tham vấn cộng đồng:


Toàn cảnh Hội nghị tham vấn cộng đồng tại Bảo tàng tỉnh Nam Định


GS.TS Bùi Quang Thanh, Chủ nhiệm, trưởng nhóm nghiên cứu Đề án phát biểu tại Hội nghị


Đại biểu tham luận tại Hội nghị 

Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập