Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc tại Bảo tàng tỉnh Nam Định 22/10/2019


Thực hiện chương trình làm việc và Kế hoạch công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định. Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2019, đoàn công tác của Sở VHTTDL đã có buổi làm việc tại Bảo tàng tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Công Hiệp - Phó Giám đốc Sở và các đồng chí lãnh đạo các phòng: Tổ chức – Pháp chế, Quản lý Di sản Văn hóa, Kế hoạch- Tài vụ, Văn phòng Sở và toàn thể cán bộ, viên chức của Bảo tàng.
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thư – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm Bảo tàng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho Sở tổ chức thành công một số sự kiện và nhiệm vụ để lại dấu ấn tốt như: tổ chức chợ tết “Một thoáng Thành Nam” ( năm thứ 2); Hội nghị gắn kết hoạt động giáo dục tại Bảo tàng với các cơ sở giáo dục và Doanh nghiệp Du lịch trên địa bàn tỉnh theo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo tàng gắn với phát triển du lịch” (Ban hành kèm theo Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL); triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Sở VHTTDL; hoàn thành công tác nghiên cứu xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội chùa Keo Hành Thiện xã Xuân Hồng và tư vấn cho UBND huyện Xuân Trường tổ chức Lễ đón bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 8/10/2019. Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc cho Sở thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương.


Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh Nam Định, chiều ngày 21/10/2019

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã đánh giá, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Bảo tàng trong 9 tháng qua với nhiều nội dung công việc, các công việc khi giao rất chỉnh chu, tích cực tham mưu các kế hoạch hoạt động của đơn vị và của ngành. Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của Bảo tàng, Lãnh đạo Sở nhất trí kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020. Giao Phòng Kế hoạch – Tài vụ  và các phòng liên quan tích cực tham mưu với Lãnh đạo Sở giải quyết các đề nghị của Bảo tàng tỉnh, trong đó nghiên cứu cấp kinh phí tổ chức Chợ tết “Một thoáng Thành Nam” trong thời gian 3 ngày để tổ chức thường niên phục vụ nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn mỗi độ tết đến xuân về và hướng tới tạo thành tuyến phố đi bộ cho nhân dân và du khách. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tại Bảo tàng gắn kết với các Doanh nghiệp du lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn của tỉnh để tiến tới ban hành cuốn cẩm nang về Lễ hội ở tỉnh Nam Định; tham mưu ban hành Đề án tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Bảo tàng và làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Trần Xuân Kiên
Phó Giám đốc Bảo tàng

Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập