Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu sách nghiên cứu của Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Nam Định và hiện vật của PGS-TS Nguyễn Thanh Nam hiến tặng. 30/09/2019


Vừa qua, Bảo tàng tỉnh Nam Định nhận được thông báo của Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Nam Định hiến tặng 214 đầu sách nghiên cứu về Di sản văn hóa phi vật thể và PGS-TS Nguyễn Thanh Nam, số nhà 112 ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội hiến tặng 16 hiện vật. Sau khi nhận được thông báo, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã thống kê, phân loại, tổ chức giám định, lập danh mục và xác định đây là các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động của Bảo tàng. Trên cơ sở đó, Bảo tàng Nam Định đã báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật.
Ngày 27/9/2019, được sự đồng ý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu và hiện vật nêu trên. Dự Lễ tiếp nhận hiện vật có Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Nam Định và đại diện các phòng Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng  tập thể, cá nhân hiến tặng hiện vật.
Tại Lễ tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Văn Thư- Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định báo cáo kết quả giám định, giá trị của các tài liệu, hiện vật. Theo đó toàn bộ tài liệu, hiện vật đều có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, phản ánh giai đoạn lịch sử của địa phương, của dân tộc. Đối với Bảo tàng tỉnh Nam Định, là thiết chế văn hóa có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày các giá trị di sản văn hóa thì đó là nguồn tư liệu quý giá trong công tác nghiên cứu của Bảo tàng. Bảo tàng tỉnh Nam Định sẽ hoàn thành hồ sơ khoa học của từng hiện vật, lưu giữ, bảo quản lâu dài, và phát huy giá trị của các tài liệu, hiện vật đến với công chúng.
Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Công Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định biểu dương tập thể và cá nhân đã có nhiều công lao trong hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, và hiến tặng tài liệu, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, đồng thời đồng chí chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Nam Định tiếp tục tổ chức kiểm kê, bảo quản, phát huy giá trị tài liệu, hiện vật đến với công chúng . Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí đã trao Bằng khen của Chủ tịch  UBND tỉnh Nam Định cho Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Nam Định  và PGS-TS Nguyễn Thanh Nam, đã có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm và hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Nam Định năm 2019.

                                                                       Trần Thị Ngà

                                          Phòng Kho - Bảo quản

Một số hình ảnh tại Lễ tiếp nhận hiện vật:


Toàn cảnh Lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng


Đ/c Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Bảo tàng tỉnh 
báo cáo kết quả giám định, giá trị của nhóm tài liệu, hiện vật hiến tặng


Đ/c Nguyễn Công Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu tại Lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng 
Lễ Ký kết và trao tặng nhóm tài liệu, hiện vật hiến tặng


Đ/c Nguyễn Công Hiệp, 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho tập thể, cá nhân hiến tặng hiện vậtGiờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập