Tổ chức xem biểu diễn văn hóa phi vật thể tại Bảo tàng tỉnh Nam Định 18/03/2019- Biểu diễn múa Rối nước:
Học sinh xem biểu diễn múa rối nước

 


Học sinh trải nghiệm điều khiển con rối

- Biểu diễn hát Chầu văn


 

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập