Tổ chức các tiết học, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương tại Bảo tàng tỉnh Nam Định 18/03/2019


1. Tổ chức các tiết học tại bảo tàng:
- Tiết học lịch sử:

 


- Tiết học mỹ thuật:
2. Tổ chức thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương.
Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập