Tham quan trưng bày nội thất, ngoại thất Bảo tàng tỉnh Nam Định 20/05/2019


1. Tham quan nội thất Bảo tàng
- Tham quan tìm hiểu lịch sử xã hội tỉnh Nam Định (Từ thời kỳ Tiền sơ sử, qua các triều đại phong kiến đến thời kỳ cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ)


Tham quan phòng Khánh tiết


Tham quan phòng trưng bày thời kỳ Tiền sơ sử


Tham quan phòng trưng bày thời Lý


Tham quan phòng trưng bày thời Trần


Tham quan phòng trưng bày Lê sơ - Mạc - Hậu Lê


Tham quan phòng trưng bày thời Nguyễn - Pháp thuộc


Tham quan phòng trưng bày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

- Tham quan trưng bày chuyên đề: “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị”, di sản đã được UNESCO vinh danh 


- Tham quan trưng bày chuyên đề: “ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
- Tham quan trưng bày chuyên đề : “Những kỷ vật đi cùng năm tháng”

- Tham quan trưng bày chuyên đề: Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định

- Tham quan trưng bày không gian Bếp Việt truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ

2. Tham quan ngoại thất Bảo tàng
- Tham quan trưng bày các tác phẩm điêu khắc đá phản ánh nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt có niên đại thế kỷ XIII – XX
- Tham quan trưng bày nhóm vũ khí, khí tài của quân đội tham gia chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nam Ninh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập