Một số hoạt động giáo dục khác tại Bảo tàng tỉnh Nam Định 18/03/2019


 1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề về di sản văn hóa

- Thành Nam xưa
- Đền Trần và Lễ hội đền Trần (trong đó có nghi lễ Khai ấn đầu xuân)
- Nhận diện đúng giá trị của “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại- Tọa đàm khoa học “Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân, danh tướng tiêu biểu thời Trần (từ năm 1225 – 1400)


2.
Xuất bản các ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục của bảo tàng:
- Tập gấp giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa Cột cờ Nam Định
- Tập gấp giới thiệu trưng bày bảo tàng
3. Tổ chức Lễ kết nạp đội viên, đoàn viên cho học sinh tại Bảo tàng:
- Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức Lễ kết nạp đội viên, đoàn viên cho học sinh tại Bảo tàng


 

Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập