THÔNG BÁO: LỊCH ĐÓNG CỬA TRƯNG BÀY TẠM THỜI 13/05/2024


Bảo tàng tỉnh Nam Định thông báo lịch đóng cửa phòng trưng bày các ngày từ ngày 14/05/2024 đến hết ngày 23/05/2024 (ngoại trừ các đoàn tham quan đã đăng kí trước). Kể từ ngày 26/05/2024, Bảo tàng mở cửa trở lại theo lịch thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần.
Trân trọng thông báo./.
Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập