Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng Bảo tàng tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) 25/11/2020


Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020), ngày 23/11/2020 lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh Nam Định.
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác Cổ học viện” có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam. Đây là văn kiện pháp lý quan trọng khẳng định sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký Sắc lệnh số 14 ngày 04/04/1984 về bảo vệ và sử dụng di tích Lịch sử văn hóa và Danh lam, thắng cảnh. Đây là tiền đề quan trọng để năm 2001 Quốc hội thông qua Luật Di sản Văn hóa và năm 2009 là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 23 tháng 11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam” .
Trải qua 75 năm, các thế hệ cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh đã dày công nghiên cứu sưu tầm trên 24.000 tài liệu hiện vật; đồng thời tuyên truyền các giá trị di sản văn hóa của quê hương Nam Định đến mọi tầng lớp nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Sở, đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL đã ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ viên chức Bảo tàng tỉnh Nam Định đạt được trong thời gian qua và tin tưởng trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương, dân tộc. 


Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở VHTTDL và các đồng chí lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng Bảo tàng tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020)

Nguyễn Xuân Cao
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầmCác bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập