Tập thể cán bộ viên chức Bảo tàng tỉnh được Giám đốc Sở VHTTDL tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 19/11/2020


Thực hiện Công văn số 629/SVHTTDL-VP ngày 20/7/2020 của Sở VHTTDL về việc bình xét thi đua khen thưởng tại Đại hội điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ngày 21/9/2020, Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định đã ký Quyết định số 249/QĐ-SVHTTDL về việc tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; trong đó Bảo tàng tỉnh có 01 tập thể và 04 cá nhân được Giám đốc Sở VHTTDL tặng Giấy khen. Đây là kết quả thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Sở VHTTDL, góp phần động viên tập thể cán bộ viên chức Bảo tàng tỉnh trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương, dân tộc. 

Đ/c Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Bảo tàng tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

 

 Nguyễn Xuân Cao
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầmCác bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập