Bảo tàng tỉnh Nam Định tham dự Hội nghị Tổng kết Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" 29/10/2020


Sáng ngày 21/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ". Bảo tàng tỉnh Nam Định vinh dự có 2 đại biểu được Ban tổ chức Hội nghị mời tham dự cùng đại diện các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên phạm vi toàn quốc.


Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ", trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp. Thông qua việc tổng kết Đề án nhằm nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng những mô hình tổ chức phục vụ học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đa dạng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng vùng, miền, địa phương trên cả nước.
Tại Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án giai đoạn 2014 – 2020, Bảo tàng tỉnh Nam Định vinh dự được trao tặng 01 bằng khen cho tập thể và 01 bằng khen cho cá nhân. 


Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao bằng khen cho đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án, trong đó có Bảo tàng Nam Định


Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án

Nguyễn Thị Thu Hường
Tổ trưởng Tổ Hướng dẫn tham quanCác bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập