Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các Di sản văn hóa đã được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Nam Định 16/12/2020


Sáng ngày 15/12/2020, tại Trung tâm Văn hóa, Triển lãm, Điện ảnh tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức “Hội nghị Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Nam Định”.
Về dự Hội nghị tập huấn có: đại diện Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ông bà Trưởng phòng VHTT các huyện, thành phố; các công chức văn hóa xã hội, đại diện các ban quản lý di tích tại các xã, phường, thị trấn nơi có di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh và đông đảo các chủ thể của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định nhấn mạnh vai trò công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh nói chung và Di sản văn hóa phi vật thể nói riêng. Đồng chí đề nghị các đồng chí, đại biểu tham gia lớp tập huấn tập trung nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và vận dụng tốt các kiến thức qua Hội nghị tập huấn để tăng cường công tác quản lý nhà nước và bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đã nghe các chuyên gia báo cáo 4 chuyên đề: Báo cáo tổng quan về Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; Giới thiệu về Công ước 2003 và các cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; Phân tích, vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Nhận diện đúng các giá trị của di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” và định hướng hoạt động của Hội Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian tới.
Thông qua buổi tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách, đại diện các ban quản lý di tích tại các xã, phường, thị trấn nơi có di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh và đông đảo các chủ thể của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Đấu tranh, ngăn chặn sự lạm dụng và biến tướng đối với các di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nguyễn Thị Đông
Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Toàn cảnh Hội nghị


Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Nam Định”, ngày 15/12/2020


TS. Phạm Cao Quý, Chuyên viên chính Phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa báo cáo tại Hội nghị tập huấn, ngày 15/12/2020


GS.TS. Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam báo cáo tại Hội nghị tập huấn, ngày 15/12/2020


Đ/c Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định báo cáo tại Hội nghị tập huấn, ngày 15/12/2020

 Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập