Thành lập Hội Bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, tỉnh Nam Định 30/11/2020


Sáng ngày 27/11/2020, tại TP Nam Định, Ban vận động thành lập Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội thành lập Hội Bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, tỉnh Nam Định. Về dự Đại hội có đại diện lãnh đạo: Cục Di sản Văn hóa, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, các ông bà Trưởng phòng VHTT các huyện, thành phố trong tỉnh, đông đảo các cơ quan báo chí thường trú tại Nam Định và địa phương Nam Định cùng gần 300 hội viên của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Nam Định.
Hội Bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 2107/QĐ-SNV ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định và mở rộng giao lưu, phối hợp hoạt động tại các địa phương có di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Hội với 8 chương 32 điều. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 16 người, Ban kiểm tra gồm 5 người và thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020-2023.
Hội Bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, tỉnh Nam Định là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp, đoàn kết cộng đồng tôn trọng tín ngưỡng thờ Mẫu, tâm huyết, trách nhiệm chung tay bảo vệ và phát huy giá trị của di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, đã được UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua các hoạt động của Hội nhằm tuyên truyền, bảo vệ những giá trị của di sản, đấu tranh, phê phán những hành động làm sai lệch, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của di sản; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và cộng đồng;  đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo tinh thần của Luật di sản văn hóa, góp phần thực hiện chủ trương của nhà nước về xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Nguyễn Xuân Cao
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đ/c Đinh Ngọc Hải – Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định thành lập Hội; đ/c Nguyễn Tiến Dũng – TUV, Giám đốc Sở VHTTDL tặng hoa chúc mừng, ngày 27/11/2020


Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – TUV, Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định tặng hoa chúc mừng BCH Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định, ngày 27/11/2020


Toàn cảnh Đại hôi thành lập Hội bảo vệ và phát huy Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định, ngày 27/11/2020


Diễn xướng hầu đồng

 

 

Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập