Bảo tàng tỉnh Nam Định tiếp nhận một số hiện vật nông cụ truyền thống do Bảo tàng Đồng Quê hiến tặng 19/10/2020


Ngày 19/10/2020, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tiếp nhận 13 hiện vật nông cụ truyền thống do bà Ngô Thị Khiếu – Giám đốc Bảo tàng Đồng Quê (xã GiaoThịnh, huyện Giao Thủy) hiến tặng.
Đây là những hiện vật gắn liền với đời sống văn hóa truyền thống nông nghiệp lúa nước của cư dân đồng bằng Bắc Bộ tiêu biểu như: nồi đồng, dần, sàng...


Bà Ngô Thị Khiếu – Giám đốc Bảo tàng Đồng Quê và phu quân – Thiếu tướng Hoàng Kiền trao tặng hiện vật cho ông Nguyễn Văn Thư – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định

Những hiện vật nông nghiệp truyền thống trên sẽ được Bảo tàng tỉnh Nam Định sử dụng trưng bày tái hiện không gian văn hóa nông nghiệp truyền thống, giúp mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên… đến tham quan và trải nghiệm trong thời gian tới. 

Nguyễn Xuân Cao
Phó phòng Nghiên cứu - Sưu tầmCác bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập