Bảo tàng tỉnh Nam Định thông báo lịch đóng cửa tạm thời 01/09/2020


Bảo tàng tỉnh Nam Định thông báo lịch đóng cửa phòng trưng bày kể từ ngày 01/09/2020 đến khi có lịch mở cửa trở lại sẽ thông báo sau. 
Bảo tàng tỉnh Nam Định xin trân trọng cảm ơn!

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập