Bảo tàng tỉnh Nam Định tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng năm 2020 26/12/2019


Sáng ngày 24/12/2019 Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và dự kiến một số nhiệm vụ định hướng năm 2020. Mở đầu đồng chí Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh - chủ tọa thông qua báo cáo tổng kết. Năm qua 2019, Bảo tàng tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất và thực hiện tốt những nhiệm vụ của ngành giao, trong đó nổi bật hơn cả là một số công tác: Bảo tàng tỉnh đã tổ chức thành công Hội chợ tết 2019 “ Một thoáng Thành Nam” lần thứ hai để phục vụ đông đảo nhân dân và du khách gần xa; Tổ chức trưng bày chuyên đề: “ 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với đảng bộ và nhân dân Nam Định”, phát huy hiệu quả giá trị của hiện vật trên hệ thống trưng bày của Bảo tàng. Kết quả là Bảo tàng tỉnh đã đón 11912 lượt người đến tham quan, học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó Bảo tàng tỉnh đã hoàn thiện công tác lập hồ sơ khoa học lễ hội chùa Keo Hành Thiện xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường và lễ hội đền Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong công tác sưu tầm hiện vật, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận hai đợt hiện vật của cá nhân hiến tặng, đồng thời sưu tầm với tổng số 430 tư liệu hiện vật phản ánh sự kiện chính trị, lịch sử văn hóa xã hội tỉnh Nam Định,…

Với những thành tích đã đạt được, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã được Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xét duyệt và trình lên Hội đồng thi đua khen thưởng của UBND tỉnh đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
Năm 2020, tập thể cán bộ Bảo tàng tỉnh Nam Định tiếp tục đoàn kết, phát huy thành tích đã đạt được, triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Nam Định nói riêng và công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của Nam Định nói chung.


Nguyễn Thị Mai Huế
Phó trưởng phòng Kho - Bảo quản

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập