Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể 02/12/2019


Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Để chuẩn bị về chuyên môn và các điều kiện đảm bảo tổ chức tổng kiểm kê các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm nhận diện, thống kê, xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của DSVHPVT đối với cộng đồng dân cư và phát triển của xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Bảo tàng tỉnh Nam Định diễn ra Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể. Tham dự hội nghị có T.S Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng phòng Quản lý DSVHPVT, Báo cáo viên của Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cán bộ chuyên môn của Bảo tàng và Phòng Quản lý văn hóa (Sở VHTTDL), cùng Trưởng Phòng VHTT và Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin, các cán bộ chuyên môn quản lý di sản văn hóa của 10 huyện, thành phố.
Sau khi đồng chí Nguyễn Tiến Dũng phát biểu khai mạc, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định phổ biến các cơ sở pháp lý liên quan đến công tác kiểm kê DSVHPVT và tình hình kiểm kê DSVH nói chung của tỉnh Nam Định hiện nay. Tại buổi tập huấn, hội nghị đã nghe T.S Nguyễn Thị Thu Trang truyền đạt, hướng dẫn cách thức kiểm kê và những nội dung liên quan đến công tác kiểm kê DSVHPVT.
Buổi tập huấn nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm lần thứ XV ngày Di sản văn hóa Việt Nam.
Đoàn Thị Đào
Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể:

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu khai mạc Hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị


TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng phòng Quản lý DSVHPVT, 
Báo cáo viên của Bộ VHTT&DL phát biểu tại Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghịGiờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập